Varsel om økt avgift på blandet avfall til forbrenning i Norge

Det norske Stortinget har vedtatt at avgiften på forbrenning av avfall skal øke til 485 kroner per tonn fra 01.01.2024, fra dagens avgift som er 131 kroner per tonn. Denne avgiften gjelder for ikke- kvotepliktige forbrenningsanlegg. En økning på 354 kroner per tonn er en kraftig avgiftsøkning, dette betyr at prisene på levering av avfall til forbrenning på våre mottak øker tilsvarende fra årsskiftet.

Økt kildesortering vil kunne kutte kostnader

Enhver kunde og bedrift har mulighet til å redusere de faktiske kostnadene. Dette henger sammen med hensikten bak avgiften som er å oppfordre og å stimulere til økt kildesortering, og med dette redusere andelen avfall som forbrennes. Skal vi lykkes med økt sortering er det viktig at rett sortering skjer i første ledd, ute hos våre kunder.

Teksten her er fra Ragn Sells sin hjemmeside.

 

Teksten under er fra Norsk Gjenvinning sin hjemmeside.

CO2-avgiften øker til kr 485,- pr. tonn

Stortinget vedtok i statsbudsjettet for 2022 å innføre CO2-avgift på forbrenning av avfall. Størrelsen på avgiften skal økes gradvis i årene som kommer, og hensikten er å bidra til økt kildesortering og reduserte klimautslipp.

Den vedtatte økningen som skulle gjelde fra 1. januar 2023 ble ikke innført fordi den norske modellen krevde en godkjennelse i EFTA. Denne godkjennelsen kom for noen dager siden, og Finansdepartementet har nå besluttet at avgiften endres til kr 485 pr. tonn med virkning fra 1. januar 2024. Avgiften økes fra kr 131 pr. tonn.