VÅROPPRYDDING TOPPE BL

Våropprydding hos Toppe BL.

Et stort og krevende oppdrag som gikk fantastisk bra.

Tirsdag UKE 18 satt vi ut 20 og 30 m3 containere til 4 angitte miljøstasjoner. 

I mars måned startet vi planleggingen med større plakater og løsninger til alle fraksjoner som skulle sorteres ut. 

11,5 m3 Farlig Avfalls-miljøskap ble gjort klart med bl. annet flere 200 liter fat som ble ferdig merket med hva som skal oppi.

 Utenfor Miljøskapet ble satt opp skilt til gips i BigBag og impregnert trevirke + IBC til EE-Avfall og sekker til isolasjon og på enkelte stasjoner ble det i tillegg til Container laget oppsamling med BigBag til gips i BigBag og impregnert trevirke + IBC til EE-Avfall og sekker til isolasjon.

 Containerne ble byttet ut etter hvert som de ble fulle. Det var et godt samarbeid mellom Camilla og oss.

 Retter stor takk til ansatte i Toppe BL med et pågangsmot og interesse for at alt skulle være 100% rett sortert. De stilte også opp på lørdag og søndag. Beboerne var også superflinke sammenlignet med 2021. Det viser seg at informasjon i forkant + treningen fra i fjor gjorde utslaget.

Vi takk for oppdraget og gleder oss til neste år om det blir en reprise.

.

Her skriver Toppe BL noen ord tilbake til oss:

«I 2021 begynte vi i Toppe Borettslag med en høstopprydning, og vi videreførte dette til 2022.

I år ville vi gjøre sorteringen av avfall enda bedre enn det foregående året, og vi utvidet sorteringen med gips, isolasjon, blandet treverk og og farlig avfall. Vi er ett stort borettslag, og vi var spente på hvordan det ville gå å driver sortering  av avfallet i flere fraksjoner enn i fjor. Beboere ble informert i forkant om hvordan avfallet skulle sorteres, og det samme gjorde de ansatte i borettslaget. Her ble det holdt et møte med Jarle fra BMG. Ved å gi god informasjon, så ble sortering av avfall en suksess.

Containerne ble tydelig merket med skilter om hva som var lov å kastes i hver enkelt container, noe som førte til at når containerne ble hentet inn igjen, så var det minimalt med avvik i forhold til det foregående året. Merking og informasjon førte til mindre arbeid for ansatte i forhold til å måtte ta ut feilplassert avfall, og beboerne følte seg trygg på at de kastet avfall på rett plass.

Samarbeidet med BMG har vært kjempebra. Vi har hatt en god dialog i forkant, underveis, og i etterkant, og vi er allerede i gang med planleggingen av neste års høstopprydning.»

Mvh

Camilla C. Folkestad
Driftstekniker/Teamleder
Toppe Borettslag