Sotra Sportsklubb

«Sotra Sportsklubb har på 5 år vokst fra 1 ansatt til dagens 52 ansatte. De fleste jobber naturligvis med idrett, men vi har også fått mye å gjøre med våre avdelinger som driver catering og messer. Hvert år arrangerer vi en rekke store idrettsarrangementer i tillegg til 4 store messer, noe som gjør at vi har fått litt mer enn «vaffelposene» å tenkte på når det gjelder avfallshåndtering. Med vårt ønske om en bedre og mer effektiv kildesortering, både i hverdagen og under arrangementene våre, så falt valget på Bergen Miljø og Gjenvinning. De kom kjapt på banen med gode løsninger og gode priser og viser et ekte engasjement for det de driver med, og vil hjelpe oss til et økt fokus på miljø og god håndtering av avfall.»

– Dan Christensen, daglig leder