Etter mange forespørsler fra kunder om vi kunne godkjenne de som en miljøbedrift, – er det nå endelig på plass.

Sammen med Bergen Miljø & Gjenvinning har bedriften funnet de beste løsningene på sortering av avfall. Med GRATIS befaring og kursing hos kunden med ansatte og eventuelt underentreprenører så er det blitt stor interesse for å bli miljøsertifisert bedrift.

Ønsker din bedrift å «spisse» sine kunnskaper å levere avfallet litt mer «rent?»

Les mer under MILJØ og se hvilket bedrifter som har fått sitt BMG Miljøsertifikat

«Dersom din bedrift i tillegg ønsker en formell sertifisering som kan benyttes i forbindelse med anbudsprosesser så kan dere kontakte Steinar Forshei – se: – https://forsheiconsulting.no/»