Ny signering: Sotra Sportsklubb

Nå vil 2800 medlemmer og besøkende få mulighet til å se en ny og bedre kildesortering. Sportsklubben bestilte ny 12 m3 komprimator til restavfall og ny ballepresse til papp og plast. «Nå er tiden inne for å ha fokus på miljøet! » sier Dan som er Daglig Leder og vil løfte Sotra Sportsklubb opp på et høyere nivå. Matavfallet blir ivaretatt som i dag og ytterlige fraksjoner enn papp og plast vil bli «silt ut» etter hvert. Bergen Miljø & Gjenvinning gleder seg til arrangementer slik som bilmesser , «Dra til sjøs», boligmesser, fotball- og håndballkamper og cuper m.m. Her har utfordringer vært at 20 og 30m3 kontainere har blitt fort fulle. Her setter vi ut 20m3 komprimatorer til papp og restavfall, -også til plast hvis ønskelig.

Vi er stolte over beslutningen til Dan og ønsker alle medlemmer og besøkende velkommen til en ny og bedre miljøbevisst sportsklubb.

Her skriver kunden noen ord:

Sotra Sportsklubb har på 5 år vokst fra 1 ansatt til dagens 52 ansatte. De fleste jobber naturligvis med idrett, men vi har også fått mye å gjøre med våre avdelinger som driver catering og messer. Hvert år arrangerer vi en rekke store idrettsarrangementer i tillegg til 4 store messer, noe som gjør at vi har fått litt mer enn «vaffelposene» å tenkte på når det gjelder avfallshåndtering. Med vårt ønske om en bedre og mer effektiv kildesortering, både i hverdagen og under arrangementene våre, så falt valget på Bergen Miljø og Gjenvinning. De kom kjapt på banen med gode løsninger og gode priser og viser et ekte engasjement for det de driver med, og vil hjelpe oss til et økt fokus på miljø og god håndtering av avfall.

Skrevet av: Jarle Gudding