MNG Holding i Fabrikkgaten 3 og 5

Etter noen møter under strenge koronatiltak både inne /ute og på tlf så ble løsningene til. De har flere avfallsrom og den ene skal bygges om med nye dører slik at det blir plass til mer utstyr.
Alt det nye utstyret som er kommet på plass på de forskjellige kildesorteringsrommene har faste plasser med fraksjonsmerke på vegg og utstyr. Dette gjør at hvem som helst sorterer riktig.
Kunden har i dag 2 x 10m3 komprimator som står i Fabrikkgaten 3 utenfor Certego og på bakplassen til Fabrikkgaten 5 står det 2 x 20m3 komprimatorer.
Driftslederen Tore Risa har virkelig fokus på kildesortering og ønsker at firma MNG Holding skal være en «grønn bedrift» i fremtiden.
Bergen Miljø & Gjenvinning er stolte over slike engasjerte personer og ønsker de all lykke til.