MNG Holding AS Fabrikkgaten 3 og 5

«Driftsavdelingen til MNG Holding vil takke Bergen Miljø & Gjenvinning AS for en super service. Vi som kunde føler oss ivaretatt på den beste måten. BMG har vist oss vei gjennom kunnskap og oppfølgning og konkurransedyktige priser. Vi gleder oss til å ta i bruk det nye systemet for kildesortering i flere av våre bygg. MNG Holding ønsker sammen med leietakere og BMG med å tilrettelegge for en grønn miljøfokusert og fremtidsrettet bedriftspolitikk.»

Tore Risa
Driftsleder