MNG Holding AS Fabrikkgaten 3 og 5

Kunden har full fokus på kildesortering ute på Nr 3 med 2 x 10m3 Komprimator til Restavfall og Papp og i Nr. 5 har de 2 x 20m3 Komprimator til Restavfall og Papp.
Inne har kunden på de forskjellige adressene oppsmalingsutstyr. De har et stort felles miljørom for oppsamling av alle fraksjoner. Etter noen runder så ble vi enige om å skifte en stor dør for å maksimalisere rommet. Meget bra oppfølging og samarbeid med driftssjefen Tore Risa som «brenner» for jobben.

 

Her skriver kunden noen ord om oss:
«Driftsavdelingen til MNG Holding vil takke Bergen Miljø & Gjenvinning AS for en super service. Vi som kunde føler oss ivaretatt på den beste måten. BMG har vist oss vei gjennom kunnskap og oppfølgning og konkurransedyktige priser. Vi gleder oss til å ta i bruk det nye systemet for kildesortering i flere av våre bygg. MNG Holding ønsker sammen med leietakere og BMG med å tilrettelegge for en grønn miljøfokusert og fremtidsrettet bedriftspolitikk.»

Tore Risa
Driftsleder

               

Hvite bygningen er Fabrikkgaten Nr. 3      Brune bygningen er Fabrikkgaten Nr. 5

Skrevet av: Jarle Gudding