MILJØKARTLEGGING AV BYGG

Det stilles krav at det er Miljøkartlegging av bygg med alt av miljøfarlige materialer:

Byggteknisk forskrift TEK17,  (§ 9-6 og 9-7)

Avfallsplan er obligatorisk for:
a) NYBYGG:
– tilbygg, påbygg og underbygging dersom tiltaket overskrider 300 m2 BRA.

b) REHABLITERING:
– av vesentlig endring, herunder fasadeendring, eller vesentlig reparasjon av bygningen dersom tiltaket omfatter mer enn 100 m2 BRA av bygningen.

c) RIVING:
– riving av bygning eller del av bygning som overskrider 100 m2 BRA.

d) Mer enn 10 tonn bygg- og rivningsavfall hvor mengden fra bygninger og konstruksjoner.

Sluttrapport: Skal sendes kommunen etter ferdigstillelse med krav til 70 % sortering av rene fraksjoner.

§ 9-7. Kartlegging av farlig avfall, bygningsfraksjoner som må fjernes og materialer som er egnet for ombruk. Krav til rapportering.

 

RÅDGIVING:
Vi tar prøvetaking, målinger, analyser, tester, rådgivning, vurdering av resultater og spesialtilpassede rapporter etter kundens behov. Vår kompetanse kan også bidra med å kostnadseffektivisere løsninger med utstyr og transport.

ERFARING:
Har over 22 års erfaring i Bygg og Anleggs bransjen med fagbrev i Gjenvinningsfaget og Miljøkartlegging.

Miljøkartlegging av bygg:
Ved rehabilitering eller riving av bygninger eller installasjoner der arbeidet omfatter mer enn 100 m2, eller den totale mengden avfall overstiger 10 tonn, er man pålagt å få gjennomført en kartlegging av farlig avfall.
Innebærer en grundig gjennomgang av en bygning eller installasjon der man ved hjelp av materialprøver, analyser og kunnskap om byggematerialer påviser eventuelle forekomster av farlig avfall i bygget eller installasjonen PCB, PAH, ASBEST m.m. + andre miljøfarlige stoffer, i tråd med veiledere fra Miljødirektoratet. Dette blir så oppsummert i en miljøkartleggingsrapport som også beskriver hvordan de ulike funnene skal håndteres, både under sanering og som avfall etter sanering.

Avfallsplan:
I følge avfallsforskriften kreves det avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse for prosjekter ved rehabilitering som overskrider 100 m², riving av bygning og deler av bygning som overskrider 100 m² bruksareal eller renoveringsprosjekter som genererer mer enn 10 tonn bygge- og riveavfall.

Avfallsplan kreves også for oppføring, samt utvidelse av bygning som omfatter mer enn 300 m² bruksareal, eller dersom det genererer mer enn 10 tonn avfall. For å utarbeide avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse må det gjøres en kartlegging av miljøfarlige materialer i bygninger og konstruksjoner.

Vi tilbyr følgende

 1. Studie av tegninger
 2. Befaring
 3. Prøvetaking
 4. Analyser
 5. Rapportering på romnivå
 6. Avfallsplaner
 7. Mengdeberegninger

Vi analyserer følgende parametere:

 • Asbest
 • PAH
 • BFH (Bromerte flammehemmere)
 • CCA ( Krom, kobber og arsen)
 • Ftalater
 • Hg (Kvikksølv)
 • Pb (Bly)
 • Tungmetaller

Godkjenning og sertifisering:

 

              

 

Ta kontakt for uforpliktende befaring:  55 25 65 00   Eller Jarle  Mobil: 97 55 30 35

     

Lagt ut av Jarle Gudding