Miljø Container AS fra Egersund vil bruke oss til utstyr til nytt veiprosjekt.

Miljø Container AS har fått oppdraget med å skaffe utstyr m.m. fra Bertelsen & Garpestad som skal bygge ny fylkesveg fra Åsen til Helleskaret for Vestland fylkeskommune.

Formålet er å knytte veien sammen områdene Drange og Lysekloster med ny E39. Deler av veien vestover fra E39-krysset i Endeløsmarka ble ferdig i E39-prosjektet. De skal fullføre sammenkoblingen, med gang- og sykkelvei og alt som hører til.

Den ble oppstartet 20 august 2023, og arbeidet skal vare til sommeren 2025.

Daglig Leder Raymond Reime tok kontakt og vi ble enige om løsning av utstyr.
Kontaktperson på stedet ble opprett for en gjennomgang og plassering. Begynnelsen på september mnd. så var alt på plass.

Vi har laget en miljøstasjon med containere på Endeløsmarka med brakke riggen ovenfor Post Nord terminalen.

          

Her har vi satt ut følgende:

110 Liter Beholder til Matavfall
660 Liter Beholder til Utsortert Brennbart avfall
10 m3 Lukket container til PAPP
10 m3 Lukket container til FOLIEPLAST
10 m3 Åpen container til METALLER
22 m3 Åpen container til TREVIRKE
22 m3 Åpen container til HARDPLAST
12m3 Miljø container til FARLIG AVFALL

 

Skrevet av: Jarle Gudding