Sommertilbud på containere

  • Bestill en 10m3 kontainer med GRATIS leie inntil 5 arbeidsdager eller en helg.
  • Transport til deg og innhent av kontainer er inkl. i prise.
  • Har du inntil 1 tonn* avfall blir regningen FAST PRIS Kr. 3950,-
    – for hvert kilo over 1000 kilo får du en ekstra regning på kr 1,98 pr kilo pluss mva.
  • Ellers se vår hjemmeside www.bmgas.no for betingelser og info hva som kan kastes.
  • RING 55 25 65 00     Vår kompetanse – din trygghet