HTB sitt beste prosjekt 2023 !!!

Det er bare til å ta av seg «hatten» for HTB. Nesten alle prosjektene de har en sorteringsprosent på 90 tallet. Beste avsluttet prosjekt 2023 er Espehaugen 41 med sorteringsprosent på 98,4  Det var ikke mange % som skilte de.

1 plass 98,4 % – Espehaugen 41 -Helge Seivåg var Prosjektleder med Raymond Johannessen som BAS.

2 plass 96,4 % -Espehaugen 48 – Bjarte Bjørsvik var Prosjektleder med Torbjørn Småland som BAS.

3 plass 96,3 % -Sandslihaugen 10 – Bjarte Bjørsvik var Prosjektleder med Trond Hagebø som BAS.

Ingen av prosjektene hadde klart sorteringsprosenten hvis det ikke var for de ansvarlige Basene. De er SÅ engasjerte for å være en skikkelig Miljøbedrift som sorterer ut alt som kan gjenvinnes.
For å oppnå resultatet så er det viktig at alt blir inngjerdet slik at ikke utenforstående kan komme å kaste sitt private boss.
Ledelsen er tydelig for ansatte og UE at her SKAL det sorteres ut alt.
Ikke sette ut 10m3 cont til restavfall men 660 liter beholder som er med lås.

 

Her ser du alle fraksjonene.

Trevirke
Papp
Isolasjon
Matavfall
Takpapp / Kjærepapp
EPS Ny isopor
Isopor Brukt /skitten
Gips
Forurenset Masse
CCA-Impregnert Trevirke
Blandet Plast fraksjoner
Matavfall
Gips
Sandwich-Elementer
Metall
Farlig Avfall
Farget folie

             

Her er fra kursing fra Espehaugen 48

Raymond Johannessen ble overrakt Blomst og konfekt fra ledelsen i BMG.

Gratulerer så mye til ALLE sammen for et fantastisk år med mange flotte prosjekter.

 

Skrevet av: Jarle Gudding