HTB -Med fantastisk sorteringsprosent !!!

HTB bygger nå ca 8000 m2 på kun 6 mnd. –prosjektet Post Nord i Endeløsmarka / Lysekloster i OS. Bare noen månder igjen så klinker de til med en sorteringsprosent på hele 99,5% !!!

I går så samlet vi arbeiderne og de fikk mye skryt for innsatsen og viljen til å gjøre alt riktig.

Kursing:
For å oppnå gode resultater på sorteringsprosenten må det holdes flere kurs på byggeplassen.
I oppstarten var Jarle der og Terje for noen uker siden.

Vi ønsker HTB lykke til videre og satser på at konkurransen mellom prosjektene styrker seg. Ikke mist fokuset mot slutten for det er der det slurver mest.

Miljøsertifikat:
Selvsagt så ble HTB sertifisert. Bjarte ble ropt opp og de to flinke lederne på prosjektet kom også frem med stor applaus fra alle sammen ved overrekkelsen.
Alle prosjektene er det alltid gjennomgang og enighet om utstyr med prosjektlederen.

Her er bilder som viser noe av utstyret med containere og Miljøskapet til Farlig Avfall.

Siste bilde er en superflink gjeng med ledelsen i front.
Fra venstre: Alf Kristian Bøe, Torstein Bu og Prosjektleder Bjarte Bjørsvik

     

Skrevet av: Jarle Gudding