HTB – Helgesen Tekniske Bygg AS

Gleden var stor fra oss da HTB tok kontakt med oss 🙂

Prosjektet er en 4 måneds Rehab jobb på 400m2 til Lie Nielsen AS som er et nytt bakeri / konditori og kontorlokaler.

I mars sendte jeg noe info til ledelsen om oss. Ca en mnd senere ble vi forespurt om vi kunne stille med container til et prosjekt på Kokstad omgående.
Etter avtale med kunden ble dette satt ut:

1000 Liter IBC til EE-Avfall

Kiste til Lysstoffrør

10m3 til Restavfall

10m3 til Trevirke

10m3 til Isolasjon

10m3 til Gips

10m3 til Gulvbelegg

20m3 til Stål

Her skriver kunden noen ord til oss.
Jeg har ikke hatt med «gutta» fra Bergen Miljø & Gjenvinning å gjøre tidligere som de andre har fra kontoret, men utfra slik jeg kan beskrive de til pr d.d. så er de pliktoppfyllende med rask levering / bytting og kommunikasjon har vært enestående. Befaring på stedet etter avtale og alt er perfekt. Prisene var også overkommelige.
Mvh.
Olav Breistein – Bas   

Her er bilder fra prosjektet:

Fra idè til ferdig bygg:

HTB er totalentreprenør med høy kompetanse og lang erfaring, og leverer industribygg, forretningsbygg og næringsbygg.

Helgesen Tekniske Bygg opererer med de strengeste krav og har selvsagt sentral godkjenning fra direktoratet for byggkvalitet.

Siden starten fra 1981 har HTB vokst til å bli en respektert aktør i byggebransjen, der kjerneverdiene er åpenhet, personlig oppfølging og kundetilfredshet.

HTB har ca. 50 ansatte, og kjernen i vår virksomhet er høy kompetanse. Hos oss finner du arkitekter, ingeniører, byggeledere og tømrere og montører med lang erfaring. Vi er i hovedsak en totalentreprenør, og leverer industribygg, forretningsbygg og næringsbygg.

Kontakt oss her:

Telefon: 56 19 34 00
Mail: kontakt@htb.no

Reigstadvegen 1,  5281 Valestrandfossen

Skrevet av: Jarle Gudding