HTB Ferdigstilte 15 000 KVM på 10 mnd -JANAFLATEN 9

HTB fikk 10 mnd på seg til å ferdigstille 4 bygg totalt 15 000 kvm hvis de ikke klarte det så måtte hele prosjektet utsettes til hele Sotrasambandet stod ferdig om ca 7 år. Midgard Gruppen som var byggherre satset på at HTB skulle klare dette.

Dette er det mest heftigste prosjektet Bergen Miljø & Gjenvinning noen gang har hatt. Flere ganger ble det bestilt tømming på 4 stk containere og i løpet av dagen så ballet det på seg kjapt til 10 – 12 stk. Her var det VIP anrop. Vi hadde ca 30 stk containere der under prosessen fra 5m3 til 30m3. Ute stod ca 20 stk og inne i hallen stod resten. Her var det skilting på 6 språk Norsk, Engelsk, Latvisk, Polsk, Russisk og Litauisk.

Først måtte de rive eksisterende bygg og planere tomten før de kunne starte å bygge.
I juni -22 startet fundament og ringmur og i okt. med stålkonstruksjon på alle 4 byggene.
Overleverte hele prosjektet mars 2023 – noen uker før tidsfristen!!!

3 bygg med solceller og Midtgard Gruppen får en besparelse på 550 000 KW pr år.

Her kan du se filmen på hele prosjektet: – PS: Husk å ta på lyd.

https://www.facebook.com/htbno/videos/1962218370814613

 

                                                

 

Skrevet av Jarle Gudding