Info

Det viktigste for å slippe AVVIK fra mottaket er blant annet å IKKE kaste ISOLASJON, GIPS. EE-AVFALL, og MALING LIM LAKK i restavfallet. Dette MÅ sorteres ut f.eks i sekker, bigbag, palle eller i container. Se forøvrig listen under eller ta en tlf til oss for å bistå deg.

I dag så er kravet på mottakene så strenge at vi nesten må være «utdannet» alle sammen. Derfor har vi laget en enkel og oversiktlig brosjyre som forteller hva som er JA i restavfallet og hva som er NEI. Nedover siden så kan du lese litt om fraksjonene og nederst er det en plakat på norsk engelsk og polsk.

Restavfall

Oppsop fra gulv med blandet masse / fraksjoner. Tilsmusset plast, papp, papir etc. – eller som ikke kan kastes i rene fraksjoner eller som brennbart avfall.

Ftalater-Vinduer

Vinduer og isolerglass produsert etter 1990 kan inneholde ftalater i fugelimet.

Rene Masser

Der det foreligger analyse det er rene masser er prisen mye rimeligere og massene kan brukes for gjenbruk.

Rene Masser

Alle typer metaller. Ring for å høre hvilken container eller annet riktig oppsamlingsutstyr som er best egnet.

Trevirke blandet

Rent trevirke. Kan ikke inneholde impregnert treverk eller brannhemmende plater.

EE-avfall

TV, radio, elektriske kjøkkenprodukter, pc, dataskjerm, ledninger, m.m

Kabler

kontakt oss for den beste løsning for oppsamlingsutstyr. Noen kabler gir vi også kredit på.

Isolasjon

Det beste er å samle det i 800-litersekker.

Impregnert Trevirke: CU

Trykkimpregnert trevirke (Kobber (CU)- eller kobber/ krom/arsen (CCA)-impregnert trevirke)

Kreosotimpregnert trevirke

Jernbanesviller og lysstolper etc. Pris på forespørsel.

Blandet papp og papir

Fraksjonen kan ikke være en plastbelagt folie på seg eller være tilsmusset.

Matavfall

Få ut en beholder som er egnet. Ikke kast matavfall i restavfallskonteiner da det vil lukte forferdelig.

Lett forurenset masse

Betong, fliser, murstein, takstein, m.m. som IKKE er tatt analyse som mottaket krever vil da gå som lett forurenset masse.

Gips

Den bør være tørr og ikke tilsmusset av olje eller annet smuss.

Farlig avfall

Maling, lim, lakk, asbest, brommerte flammehemmere, brannslukkingsapparat, sprayboks m.m.

EPS - Isopor

For mindre kapp eller plater er store 800-liter-sekker god løsning. Større plater er lukket 10m3 kont.

Klorparafinvinduer

Vinduer og isolerglass produsert fra og med 1980 til og med 1990 skal håndteres som klorparafinruter.

Batterier

Fra Lastebil, Bil, Båt, Truck m.fl som er store. Ring for bistand til riktig oppsamlingsutstyr. Må stables riktig da dette er rene sprengstoffet om ikke riktig sikret.

PCB-Vinduer

Norske vinduer og isolerglass produsert fra og med 1965 til og med 1975, samt importerte produsert fram til og med 1979, skal håndteres som PCB-ruter (farlig avfall). Unntaket er Thermopane-ruter.

Plastfolie

Klar plastfolie eller farget. Sorteres helst i separate sekker for å få best mulig kvalitet. Plastflasker, kanner og brett m.m. kan sorteres for seg. Emballasjen må være tom og drypptørr. Plasten kan ikke være tilsmusset – da må den kastes i restavfallet.

Symbolsystem

Ta en uforpliktende telefonsamtale og
hør hva vi kan hjelpe deg med på 55 25 65 00